Alexander Sims očakáva od vozidiel Gen3 nové výzvy

Alexander Sims z BMW očakáva, že autá tretej generácie, ktoré uvidíme na trati od roku 2022, prinesú nové výzvy.