Beznádejne posledný tím NIO 333 to svojim jazdcom neuľahčil, tí sa mohli aj roztrhať

Tím NIO 333 vstupoval do šiestej sezóny s výraznými existenčnými problémami a zmenami vo svojich štruktúrach.