Môžu viesť legislatívne zmeny k budúcemu zlúčeniu F1 s FE?

Formula E má do roku 2038 s Medzinárodnou automobilovou federáciou exkluzívnu dohodu, ktorá bráni F1 prechodu k elektromotorom.