Daniel Výrostek je absolventom Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Divadlu sa venuje od trinástich rokov.