Vergne: Nová pohonná jednotka naše životy dramaticky nezmení

Obhajcovia titulu z DS TECHEETAH vstúpia do novej sezóny s minuloročným balíkom. V apríli predstavia nové pohonné jednotky.