Nová sezóna sa začína v januári 2021

V týchto týždňoch a mesiacoch postupne spoznávame jazdecké zloženie nového ročníka.


Predchádzajúce sezóny

Sezóna 2019/2020

Sezóna 2018/2019

Sezóna 2017/2018

Sezóna 2016/2017

Sezóna 2015/2016

Sezóna 2014/2015